DosbarthiadDosbarthiad

Amdanom niAmdanom ni

ANSAWDD DIBYNADWY: RYDYM YN DEFNYDDIO CYFLEUSTERAU GWEITHGYNHYRCHU CYFLWR Y CELF YNGHYD Â'R DEUNYDDIAU CRAI GORAU SYDD AR GAEL, ER MWYN SICRHAU BOD CYNNYRCH DIBYNADWY CHI BOB AMSER.

PRISIO CYSTADLEUOL: TRWY BRYNU EIN HOLL DEUNYDDIAU CRAI YN SWM A TRWY GWEITHGYNHYRCHU MAWR, GALLWN GYNNAL MANTAIS GYSTADLEUOL AR EIN PRISING.THIS YN GALLU I NI GYNNIG Y PRISIAU GORAU I CHI BOB AMSER.

STOC GYSON: RYDYM YN STOC YSTOD EANG O MOILS, GAN BOB PRIF WNEUTHURWR, YN EIN CYFLEUSTERAU WARWS YN TSIEINA.MAE HYN YN GALLU I NI GYNNIG CYFLENWAD CYSON I CHI AR EICH HOLL OFYNION MOIL.

EICH DEWIS GORAU: RYDYM YN CYNNIG WARANT GWEITHGYNHYRWYR CWBL, RYDYM WEDI EI LEOLI YN MAANSHAN TSIEINA AC MAE GENNYM TÎM GWERTHU YMRODDEDIG WRTH LAW I'CH CYNORTHWYO GYDA'CH HOLL OFYNION MOIL A FELLY SY'N GWNEUD EICH DEWIS GORAU I NI.